CORE TEAM

Mr. Shankar Sharma
Founder & President
Mr. Ravi Kant Sharma
Vice-President
Mr. Bhavesh Kumar
General Secretary
Mr. Deshraj Nishad
Joint Secretary
Mr. Manoj Kumar Sharma
Treasurer

OUR MUNDKA TEAM

Mr. Sandeep Kumar
President – Mundka
Mrs. Soni Sharma
Vice President – Mundka
Mr. Ashish Sharma
Secretary- Mundka
Mr. Abhishek Sharma
Treasurer- Mundka
Mr. Ramesh Sharma
Vice Treasurer- Mundka
Mr. Vinod Sharma
Co-ordinator – Mundka
Mr. Rohit Sharma
As. Co-ordinator – Mundka
Mr. Gourav Kumar
Member- Mundka
Mr. Suraj Sharma
Treasurer- Mundka
Mr. Jitender Maurya
Member- Mundka
Scroll to Top